70-lecie Apelu Jasnogóskiego

70-lecie Apelu Jasnogóskiego

8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Do tego święta nawiązał też ks. bp. Piotr Przyborek, goszczący 8 grudnia w siedzibie NSZZ „S” w Gdańsku. Oficjalnie prawda ta została ogłoszona jako dogmat w 1854 r. przez papieża Piusa IX, w epoce narastającego racjonalizmu i scjentyzmu.  

Na muzyczne wydarzenie pt. „Modlitwa pokoleń. 70 lat Apelu Jasnogórskiego” zabierze widzów w piątek 8 grudnia o godz. 20.30 Telewizja Polska – program Pierwszy. Swoimi występami uświetnią je w Bazylice jasnogórskiej m.in. Kamil Bednarek, Maja Krzyżewska, Stanisława Celińska, Andrzej Lampert, Olek Leon oraz Paulini ze Skałki.

Świętujemy 70-lecie Apelu Jasnogórskiego, które to błaganie zostało skierowane do Matki Bożej w intencji Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i za naszą Ojczyznę. Słowa w obecnie znanej formie spisane zostały pod koniec 1953 roku, gdy Prymas był już trzy miesiące internowany w Rywałdzie i Stoczku Warmińskim (od nocy z 25 na 26 września 1953 r.) w klasztornych murach, odseparowany od ludzi, inwigilowany i szykanowany na rozmaite sposoby do 26 października 1956 r. zatriumfuje”. 8 grudnia 1953 r. grupa paulinów i członkiń Instytutu Prymasa Wyszyńskiego prosiła Apelem  Maryję o uwolnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dla Pomorzan szczególnie ważne jest wspomnienie autora muzyki do Apelu Jasnogórskiego, którym jest ks. Stanisław Ormiński, salezjanin, kapelan AK w Powstaniu warszawskim. Muzyka powstała w 1956 r. na prośbę ks. Prymasa o skomponowanie muzyki do słów „Maryjo Królowo Polski, Jestem przy Tobie, Pamiętam, Czuwam”. Ks. Ormiński skomponował ją w Salezjańskim Instytucie Filozoficznym w Kutnie. W Kaplicy Cudownego Obrazu, naprzeciw obrazu, znajduje się tabliczka upamiętniająca ks. Stanisława Ormińskiego, który przez ćwierć wieku pracował jako duszpasterz i kompozytor w Rumi (1961–87).

Melodię zaczęła przyjmować cała Polska, począwszy od Ojców Paulinów, których organista, prof. Brańka, przyjął opracowanie ks. Stanisława Ormińskiego. Jego imię nosi m.in. Szkoła Podstawowa nr w Rumi przy ul. Rodziewiczówny 10. Tak najbardziej znana i popularna nasza pieśń maryjna spina historię i celebrację.  Fenomen, jakim jest codzienna modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, łączy pokolenia wychowane i funkcjonujące w różnych czasach i realiach politycznych.   

W okrągłą rocznicę zorganizowania pierwszego Apelu Jasnogórskiego TVP na antenie Jedynki, w piątek 8 grudnia o 20:30, pokaże to wydarzenie. Koncert będzie składał się z trzech części. W pierwszej artyści zaśpiewają znane pieśni maryjne w nowych aranżacjach, o godzinie 21:00 zostanie odmówiony Apel Jasnogórski. Tuż po tym przypomniana będzie jego historia.  

A co do świata Niepokalanego Poczęcia to w roku 1830, Matka Boża na paryskiej Rue du Bac objawiła się siostrze ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo Katarzynie Labouré (świętej Katarzynie) prosząc ją, aby rozpowszechniła „cudowny medalik”, zawierający znane na całym świecie wezwanie: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!”. 25 marca 1858 r. w czasie objawień w Lourdes na pytanie św. Bernadetty Soubirous – „Kim jesteś, piękna Pani?”, Maryja odpowiedziała w grocie Massabielle – „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

Maryja objawiła się także jako Niepokalana w roku 1877 r. w jedynym objawieniu na obecnych ziemiach polskich, tym w Gietrzwałdzie (wówczas Dietrichswalde) na Warmii, którego znaczenie po dziś dzień budzi rozmaite rozważania i nie do końca jest szerzej rozpoznane, szczególnie w ówczesnym kontekście politycznym i militarnym, zapobiegając na lat 37 wielkiej wojnie światowej (!).   

 

Artur S. Górski, 8 grudnia 2023 – cyt. za:  https://bit.ly/46OUwh1