Archidiecezjalny Zjazd Żywego Różańca

Archidiecezjalny Zjazd Żywego Różańca

Archidiecezjalny zjazd kół Żywego Różańca z wprowadzeniem relikwii bł. Pauliny Jaricot do Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Dnia 24 czerwca 2023 r. odbył się w Sanktuarium w Rumi, Archidiecezjalny zjazd Kół Żywego Różańca.

Wydarzenie rozpoczęto odsłonięciem Cudownego Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i odmówieniem modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. Następnie powitano przybyłych gości, ks. biskupa Wiesława Szlachetkę, moderatora Żywego Różańca naszej Archidiecezji ks. Piotra Dobka, proboszcza i kustosza Sanktuarium ks. Rafała Burnickiego oraz księży opiekunów grup różańcowych, wszystkie zelatorki i zelatorów, panią Dorotę Spychalską i Siostry Salezjanki.

Strukturę i działania parafialnych róż przedstawiła Arcyzelatorka pani Maria Żarkowska.

Następnie głos zabrał Ks. Piotr Dobek. Zachęcał on, między innymi, do prenumeraty pisma „Różaniec” a także do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce ŻR do Częstochowy.

Proboszcz i kustosz ks. Rafał Burnicki przedstawił historię dzieła księdza Bosko w Rumi, po czym rozpoczęto piękne, niedawno wprowadzone nabożeństwo pod nazwą: „Patrząc na Cudowny obraz Wspomożycielki”.

Jeszcze przed Eucharystią wysłuchano koncertu słowno – muzycznego „Chwalmy Maryję” w wykonaniu pani Doroty Spychalskiej.

W samo południe, wraz z wprowadzeniem relikwii błogosławionej Pauliny Jaricot, rozpoczęła się najważniejsza część spotkania – Eucharystia, pod przewodnictwem ks. bpa W. Szlachetki. W kazaniu celebrans opowiedział o etapach powstawania modlitwy różańcowej, jej rozpowszechniania, ewaluowania, pojawiających się aktów strzelistych, powtarzanych sekwencji, jak również sposobów wykonywania samego przedmiotu różańca, wiązania supełków, czy sznurków z paciorkami. Przytoczył postać św. Pawła z Teb, protoplasty różańca z III wieku. To pierwszy chrześcijański pustelnik, który każdego dnia starał się odmawiać 300 razy „Ojcze nasz”. Do odliczania tych modlitw używał 300 kamyczków, które układał sobie na kolanie i stopniowo zrzucał.

Po błogosławieństwie, uczestnicy zjazdu zgromadzili się na schodach Sanktuarium, by na pamiątkę wydarzenia wykonać wspólne zdjęcie.  Dalszą część dopełniło rodzinne spotkanie, przeżywane w oratorium przy dobrym cieście, kawie i w radosnej, maryjnej atmosferze. 

Halina Piłka