Aspiranci formują się we Wspomożycielce

Aspiranci formują się we Wspomożycielce

            Jakub, Przemysław i Wiktor, to imiona trzech kandydatów do naszego Zgromadzenia. Po nieszporach w dniu 15 września br. w kaplicy domu zakonnego Maryi Wspomożycielki Wiernych w Rumi, po przedstawieniu ich współbraciom przez Ks. Wikariusza Krzysztofa Rudzińskiego, zostali oficjalnie przyjęci przez przełożonego domu Ks. Rafała Burnickiego.

Nasi Aspiranci, zgodnie z wygłoszoną przez nich deklaracją pragną rozpocząć drogę formacji w Towarzystwie Salezjańskim, poznać jego duchowość, uczestniczyć w życiu modlitwy, apostolatu i braterskim zjednoczeniu. Ponadto wyrazili gotowość podjęcia zobowiązań, którymi żyje nasza wspólnota.

Na koniec ks. Dyrektor, życzył, aby  Dobry Bóg swoją łaską sprawił, aby wytrwale kontynuowali to, co zaczęli. Zaś Najświętsza Wspomożycielka Wiernych i święty Jan Bosko niech ich prowadzą drogą uświęcenia i zbawienia.

Jako opiekuna wyznaczono ks. Henryka Kaszyckiego.  Następnie w  braterskiej atmosferze w sali wspólnoty, przy dobrej pizzy kontynuowano spotkanie.