PORADA PRAWNA przy kancelarii parafialnej

PORADA PRAWNA przy kancelarii parafialnej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych rozpoczynamy funkcjonowanie Poradnictwa prawnego przy kancelarii naszej parafii. 

Od października w każdy pierwszy wtorek miesiąca będzie możńa konsultować się i otrzymać fachową pomoc korzystając z profesjonalnego radcy prawnego. 

Pan Krzysztof Paczoska znany jest w Rumi ze swojej działalności w kancelarii na terenie naszej parafii. Jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod nr. GD 2244. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem w 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując najwyższą średnią spośród studentów swojego rocznika. Następnie odbył aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim w 2012 r. i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. W latach 2012 r. – 2017 praktykę łączył z pracą naukową – był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracował z jednym z największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Autor publikacji z zakresu prawa pracy i postępowania cywilnego, współautor Komentarza do Prawa Prasowego. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego.

W toku aplikacji praktykował w jednej z renomowanych gdańskich Kancelarii Adwokackich. Współpraca ta zaowocowała zdobyciem bogatego doświadczenia w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym w szczególności w sprawach pracowniczych, reprywatyzacyjnych, o ochronę dóbr osobistych, dotyczących prawa prasowego oraz administracyjnych. Prowadził precedensowe procesy reprywatyzacyjne, zakończone rozstrzygnięciami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Był także członkiem zespołu świadczącego kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Świadczył pomoc prawną na rzecz m.in. jednego z największych banków działających w Polsce o międzynarodowym charakterze, czołowego domu maklerskiego, jednego z największych polskich publicznych przewoźników, czołowej partii politycznej, jednego z największych w kraju zakładu ubezpieczeń i zakładu ubezpieczeń na życie, podmiotu prowadzącego ogólnopolską sieć supermarketów, lokalnego operatora telewizji kablowej, niepublicznej szkoły wyższej, niepublicznego przedszkola i szkoły. Był doradcą w toku procedury zwolnień grupowych.

Obecnie w swojej pracy koncentruje się na obsłudze prawnej jednego z największych przedsiębiorców w Polsce w branży paliwowej. Zapewnia także stałą obsługę prawną innym przedsiębiorcom będącym Klientami Kancelarii. Prowadzi spory z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i sprawy administracyjne.

Prywatnie pasjonuje się motocyklami. W wolnym czasie biega, jest maratończykiem.