Czuwanie “24 godziny dla Pana”

Czuwanie “24 godziny dla Pana”

 

Schemat czuwania „24 godziny dla Pana” –

Rumia  – parafia NMP Wspomożenia Wiernych

 

Piątek   09.03.18

18:00 Eucharystia
19:00 Droga Krzyżowa

19:45 Apel Jasnogórski
20-23:00 Nabożeństwo Pokutne
Ks. Maciej Sarbinowski SDB  i  Mathetai  Rumia
23 -24:00 Słowo : Iz 42, 1-7 (26.03)
SNE, Światło Chrystusa –  Sopot
24-1:00 Słowo: Psalm Dn 3 52-56 (21.03)
Odnowa, Effatha –  Gdańsk
1:00-2:00 Słowo: Iz 58,9b-14 (17.02)
Odnowa, Effatha –  Rumia
2:00-3:00 Słowo: Psalm 25 (18.02)
Odnowa, Effatha –  Rumia
3:00-4:00 Słowo: Iz 58, 1-9a (16,02)
Odnowa, Effatha –  Rumia
4:00-5:00 Słowo: Kpł 19, 1-2, 11-18 (19.02)
Odnowa , Effatha –  Rumia
5:00-6:00 Słowo: Psalm 34 (20.02)

Sobota  10.03.18

6:00 Eucharystia
7:00 Eucharystia
7:30 Eucharystia

8:00-9:00 Słowo: Psalm 23 (22.02)
Odnowa, Nasyceni Duchem Świętym – Bolszewo
9:00-10:00  Słowo: Mt 5, 2-26 (23.02)  Odnowa, Niepokalana – Witomino
10:00-11:00  Słowo: Mt 5, 43-48 (24.02)
Rodziny Nazaretańskie –  Gdynia Chylonia
11:00-12:00  Słowo: Iz 1, 10, 16-20 (27.02)
Kręgi Rodzin –  Sanktuarium NMP Wsp. Wiernych  Rumia
12:00-13:00  Słowo: Psalm 103 (03.03)
Kręgi Rodzin –  paraf. bł. E.Bojanowskiego
13:00-15:00  Słowo: Psalm 145 (14.03)
Żywy Różaniec – parafia NMP Wsp. Wiernych – Rumia
15:00-16:00  Słowo: Mk 12, 28b-34 (09.03)
Kręgi Rodzin –  parafia Podw. Krzyża Św.
16:00-17:45  Słowo: Oz 6,1-6 (10.03)
Zespól ewangelizacyjno- muzyczny Wejherowo

18:00 Eucharystia (zakończenie)