Młodzieżowe oblicze Żywego Różańca

Młodzieżowe oblicze Żywego Różańca


W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, na Mszy św. o dz. 11.00 miała
miejsce bardzo podniosła uroczystość. Do grona istniejących 21 róż Żywego
Różańca powołano najnowszą, której patronuje bł. Prymas Wyszyński.
Trzon tej grupy stanowią ludzie młodzi, którzy przyjęli zaproszenie, aby za
wzorem ich patrona Prymasa Tysiąclecia wychwalać Matkę Bożą poprzez
modlitwę różańcową.

Podczas liturgii Arcyzelatorka Maria Żarkowska dokonała prezentacji
kandydatów, którzy złożyli przyrzeczenia, a Proboszcz ks. Rafał
pobłogosławił modlitewniki i wręczył legitymacje. Każdy z członków na
znak oddania się Maryi złożył czerwoną różę.

Zelatorką tej grupy została Aleksandra Tomkiewicz, która w imieniu
członków głośno wypowiedziała słowa przyrzeczenia. Zwyczajem grup
różańcowych dopełnieniem święta patrona było braterskie spotkanie w ich
salce. Niech błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński opiekuje się tą
młodzieżą. XHK

 

Zdjęcia: Andrzej Gojke