Nowi członkowie Żywego Różańca

Nowi członkowie Żywego Różańca

Jest już tradycją, że na liturgiczne wspomnienie Królowej Różańca
świętego w rumskiej świątyni odbywa się uroczyste przyjęcie nowych
członków do rodziny różańcowej, działającej przy Sanktuarium.

W tym
roku, podobnie jak i w poprzednim, wstąpiło 25 nowych członków, którzy
po rocznej formacji podjęli decyzję, aby złożyć stosowne przyrzeczenie.

To bardzo podniosłe i poruszające wydarzenie miało miejsce podczas
Mszy św. Kandydatów przedstawiła Arcyzelatorka p. Maria Żarkowska,
którzy wobec ks. Henryka Kaszyckiego animatora Żywego Różańca i licznie
zgromadzonych wiernych złożyli przysięgę. Każdy z nich złożył homagium
różane i otrzymał legitymację i pobłogosławiony modlitewnik.

A przed nami w przyszłym roku, na wspomnienie błog. kard. Stefana
Wyszyńskiego odbędzie się kolejne włączenie i zaprzysiężenie członków
róży, której patronuje Prymas Tysiąclecia. Przy naszym Sanktuarium
działają 22 Żywe Róże, które skupiają ok 440 członków.

Niech Rumska Wspomożycielka otacza nowych członków swoją
opieką, a powoła i następnych, którzy będą głosić Jej chwałę.
xhk, fot. Andrzej Gojke