Pielgrzymka do sanktuarium

Pielgrzymka do sanktuarium

Niedzielne popołudnie 25 września w rumskim sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych wypełniło się radosnym śpiewem i dziecięcą modlitwą. Tego dnia przybyła pielgrzymka dzieci wraz z gronem nauczycieli i rodziców z Przedszkola i Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Rumi.

Radosny śpiew i okrzyki poprzedzały uroczystość w sanktuarium, gdyż pielgrzymi przybyli piechotą ulicami miasta Rumi.

Przed wejściem do sanktuarium ks. kustosz i proboszcz Rafał Burnicki przywitał pielgrzymów i odmówił wspólnie z nimi modlitwę. Następnie pod jego przewodnictwem wszyscy uczestniczyli w uroczyście przygotowanej Eucharystii,  podczas której poświęcono również obrazki Wspomożycielki, a Siostry Salezjanki dokonały aktu zawierzenia rumskiej Wspomożycielce siebie i całe dzieło Sióstr.

Po zakończonej Mszy św. wspólne zdjęcie ucieszyło wszystkich i na pewno będzie piękną pamiątką tego szczególnego wydarzenia.