Pielgrzymka rumska do Swarzewa

Pielgrzymka rumska do Swarzewa

W pielgrzymowaniu wzięły udział parafianie z następujących parafii: NMP Wspomożenia Wiernych, Podwyższenia Krzyża Św., św. Jana z Kęt oraz św. Józefa i Judy Tadeusza  (jest to fotorelacja)

Galeria zdjęć

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo