Pilna wiadomość dla dzieci I Komunii św.

Pilna wiadomość dla dzieci I Komunii św.

 

Ogłoszenie dla I Komunii św.

W związku z panującą sytuacją dzielimy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na 2 grupy:

I  grupa  ( spotkania  – poniedziałki  g. 16.00  i 17.15)

II  grupa (spotkania – poniedziałki  g.18.30 i w czwartki  g.16.00 )

W najbliższą niedzielę (29 listopada) na godz. 15:00 do górnego kościoła na Mszę św. zapraszamy dzieci z I grupy wraz z jednym rodzicem.

W niedzielę (6 grudnia) na godz. 15:00 do górnego kościoła na Mszę św. zapraszamy dzieci z II grupy wraz z jednym rodzicem.

Pragniemy poświęcić książeczki. Dlatego każde dziecko przyniesie w kopercie podpisanej swoim imieniem i nazwiskiem 12 zł (opłata na książeczkę) i otrzyma książeczkę już poświęconą, aby z niej korzystać w dalszym przygotowaniu.

Pozostałe informacje zostaną podane na spotkaniach.

Nie ma wspólnego spotkania formacyjnego w niedzielę (6 grudnia) o godz. 12.30.