Pożegnanie kl. Wiktora Ławnickiego

Pożegnanie kl. Wiktora Ławnickiego

Podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 18.00 dziękowaliśmy Panu Bogu za dar osoby kl. Wiktora Ławnickiego SDB, który kończy okres asystencji w naszej parafii. Prosiliśmy Boga, aby nadal mu błogosławił, a Wspomożycielka Wiernych otaczała swoją opieką i wspomagała młodego salezjanina w dalszej formacji do kapłaństwa.
Po zakończonej Mszy św. kleryk Wiktor odegrał koncert na organach jako wyraz swojej wdzięczności Bogu i ludziom. 
Księże Wiktorze! Pozostaniesz w naszej pamięci i modlitwach. ❤️