Pożegnanie ks. Jakuba Marka SDB

Pożegnanie ks. Jakuba Marka SDB

W niedzielę 23 czerwca 2024 roku, na Mszy św. o godz. 12:30 zgromadziło się wielu naszych parafian w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych, by uczestniczyć w doniosłym wydarzeniu, jakim było pożegnanie ks. Jakuba Marka SDB. 

Zgromadziła nas przede wszystkim wdzięczność Bogu za dar osoby ks. Jakuba, ale i wdzięczność, jaką chcieliśmy wyrazić ks. Jakubowi za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy wciągu pięcioletniej posługi w naszej wspólnocie parafialnej. 

Ks. Jakub Marek przybył do naszej parafii w roku 2019 bezpośrednio po przycięciu święceń kapłańskich. 

Jako młody, pełen zapału salezjanin-kapłan od samego początku wyróżniał się gorliwością, pomysłowością i otwartym sercem w pracy duszpasterskiej w parafii, ucząc lekcji religii w szkole podstawowej i oczywiście jako opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Z tą ostatnią grupą, wspólnotą był chyba najbardziej kojarzony i związany. To właśnie wciągu kilku lat wspólnota przeżywała swój piękny wzrost. 

Zaangażowanie i poświęcenie, jakie w swoją pracę włożył ks. Jakub zauważył ks. Proboszcz, który przy różnych okazjach podkreślał, że ks. Jakub, najwyższy wśród Salezjanów pracujących w Rumi, jest jednocześnie gwarantem najwyższej jakości wykonywanej pracy. 

W podziękowaniu ks. Jakub otrzymał statuetkę z napisem: “Gwarancja najwyższej jakości”, koszulkę z napisem: “Taki ksiądz to skarb” i stułę z wizerunkiem ks. Bosko – patrona Rumi i Wspomożycielką Wiernych – patronką naszej parafii. 

Po zakończonej Mszy św. udaliśmy się do szkoły salezjańskiej, aby tam wspólnie spędzić czas przy grillu i cieście, a także by móc osobiście podziękować ks. Jakubowi i wyrazić również wdzięczność rodzicom ks. Jakuba, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. 

Księdzu Jakubowi życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Wspomożycielki Wiernych z nadzieją, że jeszcze Pan Bóg pokieruje krokami ks. Jakuba prowadząc do naszej wspólnoty  i Sanktuarium. 

Księże Jakubie! Dobrze, że jesteś… taki, jaki jesteś! Dziękujemy!