Rekolekcje 33-dniowe

Rekolekcje 33-dniowe

Jest już tradycją, że w naszym Sanktuarium dwa razy w ciągu roku, tj.  na jesieni i na wiosnę przeprowadzane są 33 dniowe rekolekcje oddania się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. I tak po raz już piąty w uroczystość Niepokalanej 8 grudnia grupa 30 nowych oraz 34 ponawiających osób złożyła stosowne przyrzeczenie w formie osobistego aktu oddania.

 

 

Patrząc na rozmodlone twarze i wsłuchując się w głos uczestników można było zauważyć, że te ćwiczenia wniosły wiele w ich rozwój duchowy. Koordynatorami rekolekcji byli Katarzyna i Michał Makurat oraz ks. Henryk Kaszycki. Dla nas radością jest fakt, że chwała Niepokalanej Wspomożycielki  zatacza dalsze coraz większe kręgi.