Rok szkolny 2022/23 rozpoczęty!

Rok szkolny 2022/23 rozpoczęty!

W niedzielę 4 września podczas Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 o godz. 12:30 ks. Jakub poświęcił tornistry i plecaki dzieci z naszej parafii. 

Msza św. była przepełniona dziękczynieniem za czas wakacji, ale także prosiliśmy dobrego Boga o błogosławieństwo na czas trudów nauki szkolnej. Szczególnie dla dzieci z pierwszej klasy szkół podstawowych było to wydarzenie szczególne. Nasi młodzi parafianie przynieśli ze sobą tornistry i plecaki, które ks. Jakub poświęcił. 

Mszę uświetniła swoim występem niezawodna schola parafialna prowadzona przez s. Joannę. Bóg zapłać!

Wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny życzymy obfitości łask Bożych.