XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego SDB

XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego SDB