Zgłoszenia na kolędę – dlaczego?

Zgłoszenia na kolędę – dlaczego?

O co chodzi w zgłoszeniach na kolędę? To pytanie czasami się pojawia w rozmowach z naszymi Parafianami. Prosimy o przeczytanie krótkiego wyjaśnienia. 

W poprzednich latach formuła “na zaproszenia” spowodowana była problemem koronawirusa i epidemii. Tegoroczna formuła jest powodowana innymi warunkami. Otóż zauważyliśmy, że kiedy mamy jasny ogląd ile osób nas przyjmie danego dnia, możemy poświęcić więcej czasu poszczególnym rodzinom i osobom. 

Bywało bowiem tak, że z jednej ulicy, czy bloku, nie przyjęło nas nawet 50 proc. (a nawet więcej) wiernych i kończyliśmy kolędę bardzo szybko danego dnia. Żałowaliśmy wtedy, że nie poświęciliśmy znacznie dłuższego czasu rodzinom, osobom, które nas danego dnia przyjęły. 

Tegoroczna formuła ma więc za zadanie przekazanie informacji ile rodzin, osób przyjmie nas na danej ulicy, bloku, bo dotrzeć z kolędą pragniemy do wszystkich wiernych. I tak jak zwykle ministranci pytali wiernych na krótko przed kolędą o to, czy przyjmują wizytę, czy nie, tak teraz chcemy dotrzeć z tym pytaniem wcześniej, aby zarówno wierni, jak i my sami mogliśmy się lepiej przygotować. 

Prosimy o zgłaszanie chęci przyjęcia kapłana w ramach kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej poprzez formularz zgłoszeniowy – , lub wypełniając kartkę, która jest dostępna z tyłu kościoła. Kartki można umieszczać w skarbonach w kościele, w zakrystii u p. Władysława, na furcie domu zakonnego lub w kancelarii.

Harmonogram kolędy