Pogrzeb

Dokumenty

a

Przychodząc do Kancelarii Parafialnej w celu uzgodnienia pogrzebu katolickiego należy przynieść ze sobą:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
  • jeżeli zmarły mieszkał na terenie innej parafii to potrzebna jest także zgoda lokalnego proboszcza na pogrzeb poza parafią zamieszkania;

Pogrzeb można zgłaszać także poza godzinami urzędowania kancelarii – należy to uczynić, zanim ustali się szczegóły z firmą pogrzebową (dzień i godzina), ze względu na różne parafialne nabożeństwa i sprawy duszpasterskie.