Bierzmowanie

Dokumenty

a

Zgłaszając swoją chęć przygotowania się do sakramentu bierzmowania, należy dostarczyć:

  • metrykę chrztu
  • wpisać się na listę kandydatów do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie (będzie to ogłoszone w kościele) – należy to uczynić już w VII klasie szkoły podstawowej, najpóźniej na początku VIII kl. szkoły podstawowej). Bierzmowanie od roku szkolnego 2019/2020 będzie się odbywało w I klasie szkoły średniej (ponadpodstawowej).

Jeżeli ten sakrament pragnie przyjąć osoba starsza, która nie uczyniła tego wcześniej, to powinna dostarczyć do kancelarii lub kapłana odpowiedzialnego – co najmniej pół roku wcześniej:

  • metrykę chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej

Jeżeli kandydat do bierzmowania mieszka na terenie innej parafii to powinien dostarczyć zgodę swojego lokalnego Proboszcza na bierzmowanie poza parafią.

Świadek bierzmowania:

– musi być katolikiem

– przyjął już Eucharystię i był bierzmowany

– prowadzi życie zgodne z wiarą

Świadkiem bierzmowania nie mogą być rodzice przyjmującego bierzmowanie a zaleca się, aby był nim ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Bierzmowanie w roku 2019 odbyło się 26 marca.

a
a