Chrzest

Termin

a

W naszej parafii udzielamy chrztu św. w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. odpowiednio o godz. 11:00 i 12:30

Katecheza dla rodziców i chrzestnych w sobotę przed chrztem o godz. 11.00.

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka

a

Przychodząc do Kancelarii Parafialnej należy przynieść ze sobą:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis);
  2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii;
  3. Zgodę z parafii zamieszkania na chrzest, który ma się odbyć w naszej parafii;
  4. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej;
  5. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania).

Pragnienie Chrztu i niezbędne dokumenty powinno się zgłaszać na miesiąc przed planowanym terminem ( najpóźniej 2 tygodnie), można wcześniej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które: ukończyły 16. rok życia; przyjęły sakrament bierzmowania; są wierzące i praktykujące; są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym (osoby będące w związku niesakramentalnym nie mogą być chrzestnymi także młodzież nie uczęszczająca na katechezę !).