Małżeństwo

Wymagania wobec narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa:

 • stan wolny;
 • ukończone 18 lat dla mężczyzny i 18 lat dla kobiety;
 • przygotowanie katechetyczne (potwierdzone odpowiednim dokumentem)
  • ukończenie katechezy szkolnej
  • ukończenie katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński)
  • potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej;

Dokumenty

a

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w której ma być ślub) celem spisania protokołu badania kanoniczno-duszpasterskiego z następującymi dokumentami:

 • odpis aktu chrztu (aktualna metryka chrztu; jest ważna przez 6 miesiące od daty wystawienia, z wypisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 • data I Komunii św. (zazwyczaj znajduje się na pamiątce komunijnej)
 • dowód osobisty
 • świadectwo ukończenia nauki religii i katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński);
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego – jeżeli ma to być ślub konkordatowy
 • dokument zawarcia cywilnego kontraktu (jeżeli ślub cywilny już się odbył)
 • wdowcy: akt zgonu poprzedniego współmałżonka.
 • personalia świadków ślubu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

UWAGA!!! Na spisanie protokołu małżeńskiego umawiamy się na odpowiednią godzinę po uzgodnieniu z ks. Proboszczem. Nie spisujemy protokołu w ramach godzin urzędowania biura parafialnego.

Prawo Kanoniczne postanawia (kan. 1071), że nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte według prawa państwowego i przy małżeństwie osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikające z poprzedniego związku.

Po zakończeniu przygotowania do ślubu i wygłoszeniu zapowiedzi, ślub może odbyć się, za zgodą własnego proboszcza, poza miejscem zamieszkania (na podstawie licencji).

Przy ślubie potrzebne są dwie dorosłe osoby jako świadkowie (z dowodami osobistymi).

Fotografowanie i filmowanie należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.
Zgodnie z nowym prawem “Konkordatowym”, sakrament małżeństwa może być jednocześnie kontraktem cywilnym, a kapłan asystujący przy ślubie może pełnić funkcję urzędnika państwowego. Po złożeniu przysięgi małżeńskiej nowożeńcy i świadkowie podpisują dokumenty państwowe, które zanoszone są do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli ktoś sobie życzy może oczywiście według starego systemu, najpierw odbyć ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego, a później w kościele zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Z rocznym wyprzedzeniem można zarezerwować sobie termin ślubu w kancelarii parafialnej.