Historia kościoła i kultu Maryi Wspomożycielki w Rumi

Początki działalności salezjanów przy obecnej parafii i sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych sięgają okresu międzywojennego, kiedy 8 września 1937 r. ks. Jan Kasprzyk przybył do Rumi i dzięki darowiźnie Juliana i Marianny Zelewskich w postaci działki, rozpoczął pracę w duchu św. Jana Bosko. Do wybuchu wojny wraz z ks. Ignacym Błażewskim przy zakładzie salezjańskim zdołał zorganizować oratorium, drużynę harcerską, koło ministrantów, chór “Auxilium” oraz grupę salezjanów współpracowników. Wybudowano też kaplicę NMP Wspomożycielce Wiernych, którą 8 grudnia 1938 roku poświęcił biskup chełmiński Stanisław Okoniewski.

a

Prężny rozwój placówki przerwał wybuch II wojny światowej. Ksiądz dyrektor Jan Kasprzyk do 1942 roku ukrywał się, później aresztowany przez gestapo trafił do KL Dachau, ks. Błażewski został rozstrzelany przez Niemców jesienią 1939 roku, stając się jednym z pierwszych męczenników tej wojny z grona salezjanów.

a

Zdjęcia archiwalne

Google Photo
Google Photo
Google Photo
a

Prace przy zakładzie reaktywowano w 1945 roku. Przy tzw. kapliczce funkcjonował Salezjański Dom Dziecka, który przez kilka lat musiał walczyć o przetrwanie w związku z ciągłymi represjami ze strony władz, przez które został ostatecznie zamknięty w 1960 roku.

a

Przy zakładowej kaplicy pw. NMP Wspomożenia Wiernych przez bpa Kazimierza Kowalskiego, ordynariusza chełmińskiego 1 maja 1957 roku została erygowana parafia. Jej terytorium wydzielono z administrowanej także przez salezjanów parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Dom zakonny erygowano przy niej 18 lutego 1977 roku.

a

W 1986 roku ukończono budowę nowego kościoła dwupoziomowego i domu zakonnego. Konsekracji świątyni w dniu 16 października 1988 roku dokonał ordynariusz chełmiński bp Marian Przykucki.

a

Przy parafii powstał prężny ośrodek salezjański: Gimnazjum i Liceum Salezjańskie, Salezjański Ośrodek Wychowawczy “Nasz Dom”, Oratorium św. Dominika Savio.

a

Ponadto w sanktuarium organizowany jest corocznie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego (twórcy melodii apelu jasnogórskiego, który ostatnie lata życia spędził w Rumi), co dwa lata Inspektorialny Kongres ku czci Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a także regularnie organizowane są przez parafialny oddział Akcji Katolickiej konkursy biblijne oraz kongresy i sympozja poświęcone salezjaninowi Słudze Bożemu kard. Augustowi Hlondowi Prymasowi Polski.

a

Od początku pracy salezjanów w Rumi wśród sympatyków dzieła i wiernych uczestniczących najpierw w nabożeństwach przy kapliczce zakładowej, później przy kaplicy parafialnej, rozwijał się kult NMP Wspomożenia Wiernych. W liturgiczną uroczystość św. Jana Bosko 31 stycznia 1949 roku bp Kazimierz Kowalski dokonał poświęcenia obrazu Wspomożycielki Wiernych, namalowanego przez ks. Władysława Luteckiego z Jarosławia. Obraz został ufundowany przez pracowników miejscowej garbarni. Był on darem i wyrazem wdzięczności pracowników tego zakładu, w którym zawaliła się boczna ściana budowanej świetlicy, nie wyrządzając nikomu krzywdy. Poświęcone oblicze Wspomożycielki Wiernych zostało powieszone w głównym ołtarzu kaplicy.

a

Przez kolejne lata kult Madonny ks. Bosko w Rumi prężnie się rozwijał. Wierni składali swoje wota za łaski otrzymane za wstawiennictwem Wspomożycielki.

a

12 października 2012 roku metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź dokonał koronacji jej rumskiego obrazu koronami biskupimi, natomiast 24 maja 2013 roku ustanowił świątynię w Rumi sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych.

a

Dziękuję Bogu […] za tę wielką łaskę, iż w miejscu, gdzie wczoraj było puste pole – dziś stoi obszerna kaplica, gdzie obfitymi strumieniami spływać mają łaski Najwyższego, za przyczyną opiekunów niebieskich – Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko.

Kard. August Hlond SDB Prymas Polski (1937)