Foto reportaż z XXX Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego – salezjanina

Foto reportaż z XXX Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego – salezjanina

 

Krótkie sprawozdanie (foto reportaż) z Festiwalu. Zdjęcia wykonali: ks. J.Sikora i A. Gojke

Galeria zdjęć

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo