Foto reportaż z XXX Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego – salezjanina