I Komunia święta

Dokumenty

a

Zgłaszając w Kancelarii Parafialnej (lub u s. Salezjanki prowadzącej przygotowanie) dziecko mające w pełni uczestniczyć we Mszy świętej należy dostarczyć:

  • metrykę chrztu dziecka;
  • jeżeli dziecko mieszka na terenie innej parafii to trzeba dostarczyć także zgodę lokalnego proboszcza na przyjęcie przez dziecko Pierwszej Komunii Świętej poza parafią;

Dokumenty najlepiej dostarczyć na początku roku szkolnego, w którym dziecko przygotowuje się do pełnego uczestniczenia we Mszy św.

Jeżeli dziecko ma przyjąć I Komunię św. poza swoją parafią, należy z rocznym wyprzedzeniem uzyskać w kancelarii swojego miejsca zamieszkania, pozwolenie na przyjęcie tego sakramentu w innej parafii.

W roku 2019 I Komunia św. w naszej parafii 19 maja (niedziela) o godz. 10:30.