Bierzmowanie

Dokumenty

a

Zgłaszając swoją chęć przygotowania się do sakramentu bierzmowania, należy dostarczyć:

  • metrykę chrztu
  • wpisać się na listę kandydatów do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie – należy to uczynić najpóźniej na rok przed terminem bierzmowania (II klasa gimnazjum, VII kl. szkoły podstawowej)

Jeżeli ten sakrament pragnie przyjąć osoba starsza, która nie uczyniła tego wcześniej, to powinna dostarczyć do kancelarii lub kapłana odpowiedzialnego – co najmniej pół roku wcześniej:

  • metrykę chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej

Jeżeli kandydat do bierzmowania mieszka na terenie innej parafii to powinien dostarczyć zgodę swojego lokalnego Proboszcza na bierzmowanie poza parafią.

Bierzmowanie w roku 2018 odbędzie się 5 marca (poniedziałek) o godz. 18:00

a
a