Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. H. Kaszyckiego

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. H. Kaszyckiego

W niedzielę 17 czerwca na Mszy św. o godz. 11:00 swój jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodził ks. Henryk Kaszycki pracujący od 2 lat w naszej parafii. Ks. Henryk jest znany już od kilku dobrych lat w tej wspólnocie, gdyż wykonał jako mozaicysta mozaikę w naszym prezbiterium. Obecnie jego pracownia mieści się w Rumi. Dziękowaliśmy Bogu za jego kapłaństwo i posługę w różnych wymiarach. Życzymy jubilatowi, aby dalsze lata jego posługi kapłańskiej były służbą dla Chrystusa i ludzi z wykorzystaniem otrzymanych talentów.