Nowy Aspirant

Nowy Aspirant

Do grona trzech aspirantów dołączył Wiktor, pochodzący z okolic
Rumi i zarazem wychowanek naszych szkół. Podobnie jak i poprzednio,
ceremonia przyjęcia aspiranta miała miejsce po nieszporach.
Przedstawienia Wiktora dokonał ks. Tomasz Wierzchowski, a przełożony
wspólnoty ks. dyr. Rafał Burnicki przyjął wyrażoną radośnie i ochoczo wolę
rozeznania powołania salezjańskiego, dokonywanego poprzez wspólną
modlitwę, pracę i zamieszkanie. Jako czwarty aspirant został oddany pod
opiekę ks. Henryka Kaszyckiego. Zgodnie z opracowanym ceremoniałem
przyjęcia kandydata do Zgromadzenia, każdy obecny w kaplicy współbrat
miał okazję pogratulować Wiktorowi i życzyć mu wytrwałości. Następnie
dopełnienie radości miało miejsce na braterskim spotkaniu przy pizzy, bo
zgodnie z łacińskim powiedzeniem: Multiplicasti numerum, multiplicasti
gaudium. xhk