Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2018 (cz. I)

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2018 (cz. I)

W dniach od 16-23 kwietnia 2018 r. odbyła się nasza, parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Do naszych pielgrzymów z Rumi dołączyli parafianie z salezjańskich placówek w Bydgoszczy, Pile i Kobylnicy. Przewodnikiem grupy był biblista z Gdańska – ks. Grzegorz Szamocki. Nawiedziliśmy m.in. Nazaret, Górę Karmel, Górę Błogosławieństw, Morze Galilejskie, Tabhę, Tabor, Jerycho, Betlejem, Ain Karim, Morze Martwe i oczywiście miejsca szczególne naszej wiary w Jerozolimie. Każdy wrócił ubogacony i umocniony w wierze. Dziękujemy Bogu za ten szczególny czas i mamy nadzieję jeszcze kiedyś powrócić do Palestyny – ziemi Jezusa, Maryi i proroków. Za wszystko Bogu niech będą dzięki…