Pielgrzymka rumska do Swarzewa

Pielgrzymka rumska do Swarzewa

W pielgrzymowaniu wzięły udział parafianie z następujących parafii: NMP Wspomożenia Wiernych, Podwyższenia Krzyża Św., św. Jana z Kęt oraz św. Józefa i Judy Tadeusza  (jest to fotorelacja)