Propozycja na pogłębienie wiary…

Propozycja na pogłębienie wiary…

Zapraszamy tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę, ożywić lub po prostu odkryć na nowo.