Relacja z odpustu św. Jana Bosko

Relacja z odpustu św. Jana Bosko

W IV niedzielę zwykłą w roku liturgicznym, 29 stycznia 2023 r., w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi przeżywano uroczystość św. Jana Bosko, Patrona Miasta Rumi. Uroczysta suma odpustowa odbyła się o godz. 12:30, a przewodniczył jej bp Vitalij Krywicki, salezjanin, biskup kijowsko-żytomierski z Ukrainy.

We wstępie do liturgii ks. Rafał Burnicki SDB, proboszcz parafii pw. NMP WW, zwrócił się do wiernych następującymi słowami: „Drodzy bracia i siostry. Witam serdecznie Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Vitalija, naszego współbrata salezjanina. Szanowni i dostojni Goście, kochani parafianie! Zgromadziliśmy się dzisiaj, by uroczyście świętować Uroczystość św. Jana Bosko. Witam władze miasta i starostwa. Witam serdecznie Czcigodnych Księży według godności i zajmowanych stanowisk oraz Wszystkich Czcigodnych Księży z różnych parafii i miejscowości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i zaszczycili nas swoją obecnością. Witam Siostry Salezjanki z Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, przedstawicieli Rodziny Salezjańskiej i mieszkańców Rumi”.

Kazanie wygłoszone przez biskupa, a skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, było wymownym świadectwem wiary i życia księdza biskupa. Dostojny gość mówił, że Ksiądz Bosko jest najbardziej zadziwiającym i fascynującym świętym, jakiego znała historia. Jan Bosko był gorliwym apostołem, który bez wahania korzystał z każdej okazji, aby zdobyć dusze dla Boga. Wyraził również wdzięczność za wszelkie przejawy życzliwości, względem wszystkich Ukraińców, w tych trudnych chwilach. W tym dniu modliliśmy się także o pokój dla Ukrainy, a przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek dla potrzebujących pomocy z kraju objętym wojenną pożogą.

Sumę uświetnili: miejscowy chór, orkiestra, prenowicjusze, liczne grono ministrantów, grupy parafialne, poczty sztandarowe oraz goście – Pan Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi i Pani Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Warto nadmienić, że tradycyjnie już wspólnota parafialna przygotowywała się duchowo do odpustu przez nowennę do św. Jana Bosko.

Oprawa muzyczna Mszy Świętej była bardzo starannie przygotowana. Liturgia, zakończona uroczystym Te Deum, była piękna, podniosła, nastrajała do głębokiej modlitwy. Natomiast przed samą Eucharystią, kiedy przedstawiciele grup parafialnych witali uczestników uroczystości, wręczali naklejkę z wizerunkiem i tytułem „św. Jan Bosko patron miasta Rumi”.

Natomiast w dniu 31 stycznia o godz. 18:00 uroczystej mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie proboszcz i Kustosz Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych, ks. Rafał Burnicki SDB. Po Mszy św. wszyscy licznie zgromadzeni wierni zostali zaproszeni do Oratorium na drugą część obchodów. Na samym początku spotkania, salezjanie współpracownicy zaprezentowali film, w której Przełożony Generalny Salezjanów, ks. Ángel Fernández Artime, przedstawił Wiązankę na rok 2023 pt.: „Jako zaczyn we współczesnej rodzinie ludzkiej. Wymiar świecki Rodziny Księdza Bosko”. Po prezentacji głos zabrał gospodarz miejsca, ks. Proboszcz, dziękując i podkreślając wielką i doniosłą rolę osób świeckich w charyzmacie ks. Bosko.

Dalszym uroczystościom towarzyszyła biesiada, śpiew, liczne rozmowy, a przy tym miła atmosfera.

ks. Wojciech Lipowicz SDB
fot. Andrzej Gojke

31.01.2023 r.

Foto: ks. Rafał Burnicki SDB, Tomasz Kuśmirek