Wielka Sobota 2018

Wielka Sobota 2018

Dziś przeżywamy Wielką Sobotę, ostatni dzień Triduum Paschalnego. To czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia czuwamy przy Grobie Pańskim i adorujemy Najświętszy Sakrament. W kościołach święcone są pokarmy wielkanocne, a podczas wieczornej liturgii ogień, paschał i woda chrzcielna. Odnawiane są także przyrzeczenia sakramentu chrztu świętego. Uroczystość Wielkiej Soboty kończy się Mszą św. Wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie Chrystusa obwieszcza bicie dzwonów i śpiew radosnego „Alleluja”.