Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

 

 

Boże Narodzenie 2020

 

Drodzy Parafianie i Goście

 

Stojąc w pokorze przed nowonarodzonym Panem w betlejemskim żłóbku, życzmy sobie, aby radość i pokój płynąca z tego spotkania, przeniknęła nasze codzienne życie naznaczone dozą niepewności. Niech Jezus, który przemienia to, co słabe, w mocne i pełne optymizmu, uczyni takimi nasze relacje międzyludzkie, bo potrzebujemy tego w obecnych czasach. On, Zbawiciel świata, przychodzi odnowić ziemię i człowieka, i dla każdego z nas ma swoje dary, którymi są miłość i miłosierdzie. Otwórzmy się na Jego działanie, aby nasze rodziny, parafia i ojczyzna były oazami przebaczenia, dialogu i wzajemnego szacunku.

Błogosławionych Świąt Narodzenie Pana życzą duszpasterze parafii – Salezjanie