Żywy Różaniec w Gdańsku

Żywy Różaniec w Gdańsku

W sobotę 19 października br. przedstawiciele Żywego Różańca na czele z zelatorką p. Marią Żarkowską i księdzem Henrykiem udali się do Gdańska do parafii Chrystusa Odkupiciela na Żabiance, aby przeżyć Dzień Skupienia. Spotkanie zostało przygotowane przez moderatora diecezjalnego Żywego Różańca. Uczestnicy wysłuchali  wyjątkowej konferencji  wygłoszonej przez misjonarza. W dalszej części spotkania odmówiono wspólnie Różaniec w intencji  misji i misjonarzy. Ta sama intencja towarzyszyła również uroczystej Mszy św. Całość zakończyła się agapą.