Boże Ciało

Boże Ciało

W 1245 roku św. Julianna z Cornillon otrzymała od Pana Jezusa objawienie. w którym nasz Zbawiciel wyraził pragnienie, aby w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej obchodzona była uroczystość Najswietszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.

Dlatego 30 mają 2024 r. zgromadziliśmy się we wspólnocie Kościoła aby cieszyć się obecnością Pana Jezusa w Najświętszej Sakramencie i wyrazić w ten sposób swoją część Eucharystii.

Znaczenie tego święta i obecności Jezusa Eucharystycznego przedstawił ks. Proboszcz Rafał Burnicki w czasie okolicznościowego kazania.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uroczystość tę przygotowali i uświetnili: chórowi, orkiestrze, orszakowi procesyjnemu, organistów, dzieciom sypiącym kwiatki, s. Joannie, Liturgicznej Sluzbie Ołtarza i wszystkim posługującym. Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy udekorowali ołtarze na drodze procesji.

 

Fot. Andrzej Gojke