Pielgrzymka do Helu

Pielgrzymka do Helu

Zachęceni uzyskaniem odpustu zupełnego, 20 stycznia 2024 r. członkowie Żywego Różańca pielgrzymowali do jubileuszowego kościoła stacyjnego OO Bernardynów w Helu. Konferencja Rodziny Franciszkańskiej ogłosiła, że od dnia 8 grudnia 2023 do 2 lutego 2024 roku można uzyskać tę wielką łaskę, nawiedzając kościół obsługiwany przez franciszkanów i modląc się przed żłóbkiem. Wydarzenie to wiąże się z 800-leciem urządzenia żłóbka przez św. Franciszka w Greccio.
 
Program pielgrzymki obejmował modlitwę indywidualną w kościele, odmówienie części radosnej Różańca Świętego, Mszę św. sprawowaną przez ks. Henryka Kaszyckiego- opiekuna, który również wygłosił homilię.
Po Mszy świętej odmówiliśmy modlitwy dla odzyskania odpustu. Po modlitwie Anioł Pański podjęliśmy adorację żłóbka. Po zakończeniu ok. godz. 13 udaliśmy się na uroczysty obiad do restauracji. Do Rumi wróciliśmy ok 16stej.

Pragniemy podziękować opiekunowi Żywego Różańca oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej pielgrzymki, która była dla nas piękną ucztą duchową. 

Oprac.Halina Piłka